Eksponeringsterapi

Mange, der oplever angst, kan have svært ved selv at komme i gang med at

udsætte sig for situationer, der vækker stort ubehag og tanker om ikke at kunne håndtere situationen.

Metoden:

Eksponering er en metode, som anvendes i angstbehandling, og har fokus på at man skal udsætte (eksponere) sig systematisk og gradvist for ting eller situationer, der skaber frygt eller angst. Ved hjælp af gentagne eksponeringer i passende tempo, enten i fantasi eller i virkeligheden, får man lidt efter lidt erfaring med at frygtede katastrofer ikke indtræffer. Angsten mindskes dermed gradvist og man vil opleve en større følelse af kontrol og mestring.

Hvordan foregår eksponeringsterapi?

Jeg tilbyder hjælp til at undersøge, hvordan angsten påvirker din hverdag og livssituation og hvad du gerne vil ændre.

Vi planlægger sammen, hvordan eksponeringen skal foregå, så du er tryg, og jeg vil være med dig, i det omfang du har brug for, i de aktiviteter som du vælger at arbejde med.

Uanset hvilken form for angst, du kæmper med, vil fokus være på at få nye redskaber og strategier til at håndtere angsten, så du kan gøre de ting der er vigtige for dig.

Der vil mellem sessionerne være hjemmeopgaver med aftalt eksponering i det tempo og omfang, du er klar til. Den gentagne eksponering og succesoplevelser medvirker til hurtigere at kunne få det bedre.

Angst

Angst er en naturlig følelsesmæssig reaktion, hvor kroppen går i alarmberedskab til at kæmpe eller flygte, når man udsættes for fare.

Ved angstlidelse reagerer kroppen med "falsk alarm" i situationer, der ikke reelt er farlige , fx på baggrund af tidligere konkrete oplevelser, for meget pres, stress eller bekymringer, der har taget overhånd.

Angst kan mærkes som ubehag i kroppen, som fx hjertebanken, ondt i maven, kvalme, åndedrætsbesvær, koldsved, svimmelhed og muskelspændinger.

Følelsesmæssige reaktioner som skam og usikkerhed kan ledsage angsten sammen med tilbagevendende negative automatiske tanker og katastrofetanker.

Hvornår er angst negativt:

Angsten bliver et problem, når den bliver gentagende, styrende og begrænsende for det liv, man ønsker at leve. Sikkerheds- og undgåelsesadfærd kan for mange blive

strategier til at håndtere angstfyldte situationer, da angsten kortvarigt dæmpes. Angsten forsvinder dog ikke, men får næring, forstærkes og vedligeholdes på længere sigt.
OCD

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en angstlidelse kendetegnet ved tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Den findes i flere sværhedsgrader og med mange forskellige symptomer.

Tvangstanker: Uønskede tanker, impulser eller forestillingsbilleder, som vender tilbage igen og igen, og opleves som påtrængende og ubehagelige.

Typisk handler tvangstankerne om forfærdelige ting, der kan ske og medfører derfor ofte følelser af

ubehag, angst eller væmmelse.

Tvangshandlinger:

Tvangshandlinger er rituelle handlemønstre, som den OCD-ramte oplever, at han eller hun bliver nødt til at udføre; ofte af frygt for, at der

ellers vil ske noget katastrofalt. Den OCD-ramte kan godt selv se, at forestillingen er urealistisk, men følelsen og frygten eller det indre ubehag er så stærk, at impulsen til at handle ikke kan modstås.

Udførelsen af en tvangshandling medfører, at man mærker en kortvarig lettelse eller en følelse af sikkerhed eller tryghed, men kun midlertidigt, da tvivl og trangen til at udføre handlingen hurtigt vender tilbage.

Nogle tvangshandlinger er synlige for andre , fx ritualer med håndvask eller at tjekke gentagne gange om døren er låst eller komfuret er slukket. Andre er ikke synlige, men udføres mentalt, som fx at tælle ting, skulle læse ting flere gange eller sige bestemte ting til sig selv.

Tvangsadfærden, som ud over tvangstanker og tvangshandlinger, ofte også involverer undgåelse og/eller bekræftelse fra sine omgivelser, kan hæmme ens hverdag i betydelig grad, da aktiviteter kan blive meget omfattende, energidrænende eller ikke længere kan udføres på grund af angsten.

I OCD-behandling arbejdes med eksponering og responshindring, hvilket betyder at du trin for trin, i eget tempo, får hjælp til at arbejde med at udføre de opgaver, der er vigtige i din hverdag uden at lave de velkendte tvangshandlinger.