Om mig

Faglig baggrund:

Jeg er uddannet ergoterapeut i 2006 og har fra 2006-2020 arbejdet inden for sundhedsvæsenet i Psykiatrien.

Jeg har i fællesskab med den enkelte afklaret aktivitetsproblematikker i hverdagen og fundet frem til mulige årsager. Vi har arbejdet med at få sat ressourcer i spil, så de daglige aktiviteter kan klares så selvstændigt og tilfredsstillende som overhovedet muligt.

Vejen til målet og øget trivsel og livskvalitet, har været at arbejde med netop de aktiviteter, som volder problemer at udføre.

Som ergoterapeut har jeg hjulpet med at finde strategier og redskaber i processen.

Fra 2015-2020 har jeg arbejdet ambulant med individuel angstbehandling i form af eksponeringsterapi.

Herudover har jeg haft specialiserede genoptræningsforløb §140.


Kurser og efteruddannelse:

2007: Kalibreret AMPS-tester(Assessment of Motor and Process Skills), standardiseret undersøgelse af motoriske og processuelle færdigheder

2012:Kalibreret ESI-tester (Evaluation of Social Interaction), standardiseret undersøgelse af sociale interaktions-færdigheder

2016-2018: har jeg taget efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi. Jeg har brugt teori og metoder i eksponerings- og samtaleterapeutiske forløb.

2020: 3-dages introduktionskursus i Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT)

2021: godkendt som privat leverandør af § 140 genoptræning til borgere med psykiatriske problemstillinger


2021: Certificeret Be-Cool Vejleder

-Forebyggende og praksisnært angsthåndteringsprogram målrettet børn og unge fra 6-19 år. Konkrete redskaber, der bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper.

2022: Certificeret stresscoach

-Struktureret og målrettet forløb med afstressende tiltag og hjælp til at finde og tackle årsagerne til stress, så fremtidig stress kan forebygges.

2022-2024: Care Manager i projektstilling IBBU (integreret behandlings- og beskæftigelses-/Uddannelses indsats for unge fra 18-30 år med depression, angst eller stress)

-Udredningssamtaler og behandling med kognitiv terapi eller stresscoaching som en integreret del af de unges uddannelses-/beskæftigelsesindsats i Jobcentret.

Jeg har gennem årene mødt mange, som har haft god effekt af den ergoterapeutiske behandling, da den er meget praktisk orienteret.

Jeg har øje på de små detaljer og helheden, så du med små eller større justeringer kan klare de opgaver, du er motiveret for.

For mig har det stor betydning at få et indblik i din hverdag lige der, hvor udfordringerne opstår. Det kan være hjemme, ude og/eller på arbejdspladsen.

Det er vigtigt for mig at skabe en tryg og tillidsfuld relation, da jeg oplever dette afgørende for proces og resultater.

Ergoterapi

Formålet med ergoterapi er at fremme hverdagslivets aktiviteter for den enkelte borger og grupper af borgere. Ved hverdagslivets aktiviteter forstås gøremål, der for den enkelte er meningsfulde eller nødvendige og som relaterer sig til dagligdagen, arbejds- og fritidsliv samt involvering i samfundslivet.

I ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forebygge aktivitetstab samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen. En ergoterapeut arbejder med at styrke og støtte personer til at kunne udføre aktiviteter ved at have fokus på fysiske, psykiske og sociale ressourcer og begrænsninger.

Ergoterapi kan rettes mod:

*Udvikling af personens færdigheder

*Graduering af aktiviteten

*Tilpasning af omgivelserne

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er en veldokumenteret terapiform,

hvor ens tanker og adfærd er i centrum. De tanker, man har om sig selv og andre, er helt centrale for, hvad man gør, altså for ens adfærd.

Ens adfærd er samtidig afgørende for, hvordan man har det, hvad man tænker, og hvordan man får det i kroppen. På den måde er der en tæt sammenhæng mellem tanker, adfærd, følelser og kropsoplevelser, og alle fire områder, påvirker gensidigt hinanden.

I behandlingen med eksponeringsterapi, vil der være stort fokus på adfærden i forhold til at muliggøre aktiviteter, som angsten påvirker. Vi vil samtidig kigge på, hvilken betydning dine tanker får for din adfærd, følelser og kropslige reaktioner.

Ved at arbejde med eksponering, hvor du trin for trin bliver i stand til at gøre dét, der er vigtigt for dig, vil du øve dig i at rumme og håndtere angsten og få oplevelsen af at vinde terræn tilbage som angsten har taget.

Behandlingen er struktureret og målrettet, og indebærer undervisning og konkrete redskaber og teknikker, som man kan bruge i sin hverdag. Vi vil samtidig blive enige om nogle konkrete øvelser eller opgaver, du skal arbejde med mellem sessionerne.